Town Ray Electrical (Huizhou) Limited
Town Ray Electrical (Huizhou) Limited
2005 Founded | 500~1,000 Employees
Similar Companies
1,000~5,000 Employees
50~100 Employees
5,000~10,000 Employees
公司地址 851 Building, 58 Wenquan Branch Road, Fuzhou
公司地址 No.171, Jinjihu Road., Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Jiangsu, CN